Galeria Dębiec przyjazna psom.

Galeria Dębiec przyjazna psom.

Zasady wprowadzania psów do Galerii Dębiec:

  1. Opiekunowie psów są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz w szczególności do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.
  2. Opiekunowie psów mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi.
  3. Na teren galerii psy mogą być wprowadzane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, na smyczy oraz w kagańcach.
  4. Zwierząt nie wprowadza się do lokali na terenie galerii, z wyjątkiem psów – przewodników osób niewidomych i psów opiekunów osób niepełnosprawnych. Psy te muszą posiadać wyraźne oznakowanie.
  5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na schody ruchome oraz chodnik ruchomy.
  6. Zabrania się pozostawiania zwierząt w obrębie nieruchomości galerii bez opieki.
  7. Opiekunowie zwierząt mają obowiązek usunięcia nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.
  8. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt.
  9. Zwierzęta agresywne lub mogące wzbudzać zagrożenie nie mogą być wprowadzane na teren galerii.
  10. Na teren galerii nie można wprowadzać innych zwierząt